Torsten Meyer
Homepage
smrarw4.gif (861 bytes) Fysik og matematik smrarw4.gif (861 bytes) Dynamisk
systembeskrivelse

Dynamisk systembeskrivelse

"Dyamisk systembeskrivelse"  - et projekt fra august 1982, brugt som introduktion til integral- og differentialregning i matematik for mF-grenen m.m. i forbindelse med et forsøg. Eleverne fik en introduktion i matematisk modelopbygning og fik redskaber til at finde løsninger, herunder J. W. Forrester's "System Dynamics" samt numerisk løsning på enkleste niveau ved Eulers integrationsmetode. Som hovedeksempel benyttedes J. C. Behren's model, "Dump City", af to søers eutrofikation. Til noterner hører en omfattende samling øvelser med eksempler på udvidelse af denne model samt arbejde med andre systemdynamiske modeller.

Dynamisk systembeskrivelse (pdf-fil)

Dynamisk systembeskrivelse - øvelser (pdf-fil)

5-12-2011