Torsten Meyer
Homepage
smrarw4.gif (861 bytes) Fysik og matematik smrarw4.gif (861 bytes) Ren versus tempereret stemning

Ren versus tempereret stemning

Den rene tonale stemning er velklingende for vores øre, men det er umuligt at konstruere et 12-tone system i hvilket alle intervaller i alle tonearter er rene. Man må gå på kompromis, og det sker ved at konstruere den tempererede eller ligesvævende stemning.

Følgende noter giver et overblik over problemstillingen:

Ren versus tempereret stemning.pdf (pdf-fil, 21-05-2017)

Der findes en lydoptagelse, "Den tempererede stemning - et musikalsk kompromis" ved Rolf Tönshoff, tidligere musiklærer ved Nørre Gymnasium samt endnu en deltager, formodentlig fra starten af 1970'erne. Her overspillet fra kassette-bånd og forsøgt støj-reduceret.

Den tempererede stemning - et musikalsk kompromis (mp3-fil, 320 kb/s, 49 MB)

 

Links:

da.wikipedia.org/wiki/Tone

en.wikipedia.org/wiki/Equal_temperament

en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_comma

en.wikipedia.org/wiki/Syntonic_comma

www.phy.mtu.edu/~suits/Physicsofmusic.html

Jens Ulrik Lefmann, Birkerød Gymnasium og DTU, har skrevet følgede tre artikler:
Download fra www.kvant.dk/upload/kv-2009-4/kv-2009-4-JUL-gode-stemning.pdf
Download fra www.kvant.dk/upload/kv-2010-1/kv-2010-1-JUL-gode-stemningII.pdf
Download fra www.emu.dk/modul/den-gode-stemning

www.musikipedia.dk/stemningssystemer

 

16-03-2020